บทเรียนเรื่องการเขียนภาษา HTML5

บทเรียนเรื่องการเขียนภาษา HTML5
>>สไลด์บทเรียน<<

1 ทำความรู้จักกับ HTML

2 คำสั่ง HTML พื้นฐาน

3 คำสั่งเกี่ยวกับข้อความ (Text)

4 การสร้างลำดับรายการ (Lists)

5 การสร้างลิงก์ (Links)

6 การสร้างตาราง (Tables)

7 การทำงานเกี่ยวกับรูปภาพ (Images)

8 ทำความรู้จักกับโครงสร้างหน้าเว็บ