พัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ด้วย CSS 3

พัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ด้วย CSS 3

1 เตรียมพร้อมและทำความรู้จักกับ CSS

2.1 การใช้งาน CSS พื้นฐาน: รูปแบบการใช้งาน CSS

2.2 การใช้งาน CSS พื้นฐาน: Syntax และ Selectors part1

2.3 การใช้งาน CSS พื้นฐาน: ทำความรู้จักกับ Syntax และ Selectors part 2

3 การกำหนดรูปแบบต่างๆให้กับข้อความ (Text) และ Web Fonts

4 การกำหนดรูปแบบต่างๆให้กับรูปภาพ (Images)

5 การจัดรูปแบบให้กับ Lists และ แนะนำ Navigation Menu

6 การจัดรูปแบบตาราง และข้อมูล

เครดิตสื่อการสอน Coding Mentor by โค้ชเอก https://codingthailand.com/site/