สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 โรงเรียนวัดราชโอรส

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดราชโอรส