นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อนักเรียน

นางสาวชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

นางสาวชนัญชิดา  ทองมูล