นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสได้รัลรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

นางสาวเรืองจุฑา  กู้กีรติกุล

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

นางสาววรรณกร  สมบูรณ์