ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

รายชื่อนักเรียน

1. นายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
2. นายเนติพงศ์  จำรูญทัด

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นายมงคล  มะเมียทอง