ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวณิชาภา ชัยธัญธนา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2563 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย