สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์