ขอแสดงความยินดีกับลูกราชโอรสที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

CR : กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนวัดราชโอรส