ขอเชิญนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งสะสมระยะทาง R.O. VIRTUAL RUN 2019

จัดโดยโรงเรียนวัดราชโอรสร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
✅ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
✅ สะสมระยะทางได้ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 20 วัน
( โดยต้องมีการใช้พื้นที่โรงเรียนในการวิ่งอย่างน้อย 80% ของการสะสมระยะทาง )
✅ สะสมระยะทางโดยใช้แอปพลิเคชั่น NIKE RUN CLUB

รางวัลชนะเลิศ ผู้ที่สะสมระยะทางได้สูงสุด

ยอดสะสมสูงสุดของคณะสี 1 รางวัล

นักเรียน ม.1-6
รางวัลชนะเลิศชายและหญิง แยกระดับชั้น
รวม 12 รางวัล

ครู
รางวัลชนะเลิศชายและหญิง แยกทั่วไป 23- 46 ปี
และ 46 ปีขึ้นไป
รวม 4 รางวัล

ผู้ปกครอง
รางวัลชนะเลิศชายและหญิง แยกทั่วไป 20 – 35 ปี
36 – 45 ปี 46 – 55 ปี และ 55 ปีขึ้นไป
รวม 8 รางวัล

สนใจสมัครโดยการแสกน QR CODE ได้เลยนะครับ
สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
——————
ปฐมฤกษ์เริ่มวิ่ง วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562
เวลา 08.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดราชโอรส
เรียนเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับ 💙💛