ขอแสดงความยินดีกับทีม T.R.S. (The Rising Sun) นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก 57 ทีม ทั่วประเทศ ในการแข่งขันเต้น K POP ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
1) นางสาวณิชาภัทร ชมทรัพย์ ม.6/8
2) นางสาวปรางเนตร ดาวศรี ม.6/5
3) นางสาววรินทร ชำนาญกุล ม.6/5
4) นางสาวอริยา เครือยา ม.6/6
5) ด.ญ. วนัชพร แพ่งสภา ม.3/2
6) ด.ญ. ชฎารัตน์ สุนทรแต ม.2/4
7) ด.ญ.พุฒินนท์ ฐิติพงศ์ประภัทร ม.2/3