ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสที่เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียนกรมพลศึกษา ปี 2562 ได้รับรางวัลดังนี้
🏅ทองแดง รุ่น 16 ปี ทีมหญิง
🏅ทองแดง รุ่น 16 ปี ทีมชาย
🏅ทองแดง รุ่น 12 ปี บุคคลหญิง
🏅เงิน รุ่น 16 ปี บุคคลหญิง
🏅ทอง รุ่น 16 ปี บุคคลชาย
รวม 1 🏅ทอง 1 🏅เงิน 3 🏅ทองแดง และได้รับรางวัล ” ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่น อายุ 16 ปี ชาย