ทีม Cover Dance ม.ต้น โรงเรียนวัดราชโอรส คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน MAHACHAI Cover Dance

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. ด.ญ. ชฎารัตน์ สุนทรแต 2/4
2. ด.ญ.พุฒินนท์ ฐิติพงศ์ประภัทร ม.2/3
3. ด.ญ. วนัชพร แพ่งสภา ม.3/2
4.ด.ญ. เสาวภา​ จำปาทิพย์​ ม.2/8
5. ด.ญ.เข็มมิกา​ ตั้งปรัชญานุรักษ์​ ม.2/8