ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันวาดภาพ ของ HHK ระดับประเทศ จาก500กว่าภาพ ได้รับรางวัลพิเศษ ม.ต้น รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ม.ปลาย และร่วมแสดงอีก 7 รายการ