เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดราชโอรส จัด พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมพิธีกว่า 1,700 คน