เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์