ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 มาร่วมงานกฐินหลวงพระราชทานและ เฝ้ารอรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การแต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ นักเรียนหญิงห้ามใส่กระโปรงสั้นและนักเรียนชายไม่สวมกางเกงสั้น

2.ผมนักเรียนหญิง ม.1 ถักเปีย 2 ข้าง ผมนักเรียนหญิง ม.4 ถักเปียข้างเดียว นักเรียนชายตัดตามระเบียบให้เรียบร้อย

3.นัดหมายที่โรงเรียน เวลา 12.00 น. พร้อมกันที่โรงอาหาร โดย ม.1 อยู่ที่ด้านข้างห้องอาหารครู ม.4 อยู่ด้านข้างสหกรณ์

4.ให้นักเรียนทานอาหารเที่ยงมาให้เรียบร้อยและไม่ต้องเอากระเป๋ามา

ถ้ามีการเปลื่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที