ขอแสดงความยินดีกับ ทีม T.R.S (The Rising Sun) นักเรียนจากโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇🏆 การแข่งขันเต้น Cover รายการ The Explace Steaming Cover Dance

สมาชิกภายในทีมประกอบไปด้วย
เด็กหญิงพุฒินนท์ ฐิติพงศ์ประภัทร ชั้น ม.2/3
เด็กหญิงชฎารัตน์ สุนทรแต ชั้น ม.2/4
เด็กหญิงวนัชพร แพ่งสภา ชั้นม.3/2
นางสาวปรางเนตร ดาวศรี ชั้น ม.6/5
นางสาววรินทร ชำนาญกุล ชั้น ม.6/5
นางสาวดวงฤทัย ปานอำไพ ชั้น ม.6/6
นางสาวอริยา เครือยา ชั้นม.6/6