สรุปเหรียญการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1