ขอแสดงความยินดี นางสาว กนกวรรณ สุขบรรเทิง นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส
ผ่านเข้ารอบ Primo Painting Contest 2019 เทคนิคสีโปสเตอร์ ระดับเยาวชน 14-18 ปี

นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิง ชั้น ม.5/11

ผลงานนักเรียน