เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าการประกวดขับร้องเพลงไทย ม ต้น -ม ปลาย งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่69 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง