ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รายชื่อนักเรียน

เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธัญธารีย์ นักเรียนชั้น ม.3/3

ครูผู้ควบคุม

นายวีระวุธ  ทวิไชย