ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1