ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กชายชโยดม  คงคาสี
2. เด็กชายสายวัน  –
3. เด็กหญิงอิงครัตน์  พงศ์สิทธิพัทร

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม