ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1010720128
รหัส Smis 8 หลัก :  10032041
รหัส Obec 6 หลัก :  720128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  วัดราชโอรส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Watrajaoros School
ที่อยู่ :  เลขที่ 4 ซ.เอกชัย 4
แขวง :  บางค้อ
เขต :  เขตจอมทอง
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10150
โทรศัพท์ :  0-2415-3289
โทรสาร :  028937386
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  19 มีนาคม 2458
อีเมล์ :  roschool2011@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.ro.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  3 กม.