ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 125929054914
มัธยมศึกษาปีที่ 225928754614
มัธยมศึกษาปีที่ 325425150511
รวมมัธยมต้น7728281,60039
มัธยมศึกษาปีที่ 421420141511
มัธยมศึกษาปีที่ 519120739811
มัธยมศึกษาปีที่ 61822013839
รวมมัธยมปลาย5876091,19631
รวมทั้งหมด1,3591,4372,79670
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่มา https://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1010720128