??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
::โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ::
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
      นายจักรพงษ์  เร่งฐาปนกุล
     รองผู้อำนวยการ
   
     ข้อมูลโรงเรียน

     ปฏิทินโรงเรียน

    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การจัดการความรู้
   
     บริการนักเรียน
     สพม. 1 กลุ่มที่ 4
    
     ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5643885
คน ตั้งแต่ November 2012
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2558


การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4ผังโต๊ะจีนงานราชโอรสสัมพันธ์ 21 มี.ค.58รับสมัครคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน

ดูรายละเอียดเชิญท่านผู้สนใจเสนอราคาจัดทำสมุดและแฟ้มสะสมงาน

เชิญท่านผู้สนใจเสนอราคาจัดทำสมุดและแฟ้มสะสมงาน โรงเรียนวัดราชโอรส
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร 02-415-0621 ต่อ 106

      องค์อุปถัมภ์
   
          พระมหาโพธิวงศาจารย์
      เว็บไซต์ของคุณครู
    
      งานระบบสารสนเทศ
    
    
    

     
  
      กิจกรรมโรงเรียน
    

     

     
      กลุ่มงานของโรงเรียน
- งานแนะแนว
      ราชโอรสสาร
   
      แนะนำเว็บไซต์
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
      Facebook Ro School