??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
::โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ::
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
            ดร.นิพนธ์  เสือก้อน
     รองผู้อำนวยการ
   
     ข้อมูลโรงเรียน

     กลุ่มบริหารวิชาการ

     
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การจัดการความรู้
   
     บริการนักเรียน
     สพม. 1 กลุ่มที่ 4
    
     ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 159 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
     ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
4656052
คน ตั้งแต่ November 2012
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง เรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน

  ตามที่ งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนให้กับนักเรียนแล้วนั้น งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทำการสรุปผลแบบสำรวจตวามคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 1,899 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของนักเรียนทั้งหมดจำนวน 2,713 คน สรุปผลดังนี้

ดูรายละเอียด.....


สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

      โรงเรียนวัดราชโอรสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 
ตามงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี 
      กำหนดรับซองและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ ชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวิสาขบูชา ประจำปี 2557


รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

 นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์ ได้รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในรายการ NANMEE Fine Ort Awards ครั้งที่ 8      องค์อุปถัมภ์
   
             พระธรรมกิตติวงศ์
      เว็บไซต์ของคุณครู
    
      งานระบบสารสนเทศ
    
    
    

     
  
      กิจกรรมโรงเรียน
    

     

     
      กลุ่มงานของโรงเรียน
- งานแนะแนว
      ราชโอรสสาร
   
      แนะนำเว็บไซต์
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
      Facebook Ro School