??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
::โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ::
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
            ดร.นิพนธ์  เสือก้อน
     รองผู้อำนวยการ
   
     ข้อมูลโรงเรียน

     กลุ่มบริหารวิชาการ

     
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การจัดการความรู้
   
     บริการนักเรียน
     สพม. 1 กลุ่มที่ 4
    
     ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
4994041
คน ตั้งแต่ November 2012
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง เรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน

  ตามที่ งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนให้กับนักเรียนแล้วนั้น งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทำการสรุปผลแบบสำรวจตวามคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 1,899 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของนักเรียนทั้งหมดจำนวน 2,713 คน สรุปผลดังนี้

ดูรายละเอียด.....


ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 14 ตัว และ DVR จำนวน 1 ตัวพร้อมติดตั้ง

        โรงเรียนวัดราชโอรสมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 14 ตัว และ DVR จำนวน 1 ตัวพร้อมติดตั้ง
         กำหนดรับซองและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 ถึง 18 กันยายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดราชโอรส

ขอเชิญร่วมงาน "มุทิตาคารวะ : เจอกันก็ดีใจ ยามจากไปก็คิดถึง" แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงาน "มุทิตาคารวะ : เจอกันก็ดีใจ ยามจากไปก็คิดถึง"แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

    ประกอบด้วย ผอ. นิพนธ์ เสือก้อน , ครูศิริ , ครูนงเยาว์ , ครูสอิ้ง , ครูสุจิตรา , ครูรัตนา และคุณวินัย ( นักการ )  ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ หอประขุมธรรมกิตติวงศ์


รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ ชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวิสาขบูชา ประจำปี 2557


รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

 นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์ ได้รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในรายการ NANMEE Fine Ort Awards ครั้งที่ 8      องค์อุปถัมภ์
   
             พระธรรมกิตติวงศ์
      เว็บไซต์ของคุณครู
    
      งานระบบสารสนเทศ
    
    
    

     
  
      กิจกรรมโรงเรียน
    

     

     
      กลุ่มงานของโรงเรียน
- งานแนะแนว
      ราชโอรสสาร
   
      แนะนำเว็บไซต์
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
      Facebook Ro School