??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
::โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ::
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
      นายจักรพงษ์  เร่งฐาปนกุล
     รองผู้อำนวยการ
   
     ข้อมูลโรงเรียน

     ปฏิทินโรงเรียน

    
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การจัดการความรู้
   
     บริการนักเรียน
     สพม. 1 กลุ่มที่ 4
    
     ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5805800
คน ตั้งแต่ November 2012
รายชื่อผู้โชคดี บัตรการกุศล

ประกาศรายผู้โชคดี บัตรการกุศลเพื่อการศึกษางาน "ราชโอรสสัมพันธ์"

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้โชคดี

รับสมัครคัดเลือกร้านค้า(ร้านข้าวแกง)เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเพิ่มเติม

จากการที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน

ขณะนี้ยังขาดร้านอาหาร(ข้าวแกง) อีก 1 ร้าน
จึงรับสมัครร้านอาหารเพิ่มเติม

ด่วน!!!!

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหารและห้องน้ำ อาคารปัทมานุช

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหารและห้องน้ำ อาคารปัทมานุช
ดังกล่าวเเรียบร้อยและผู้ที่มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว 


      องค์อุปถัมภ์
   
          พระมหาโพธิวงศาจารย์
      เว็บไซต์ของคุณครู
    
      งานระบบสารสนเทศ
    
    
    

     
  
      กิจกรรมโรงเรียน
    

     

     
      กลุ่มงานของโรงเรียน
- งานแนะแนว
      ราชโอรสสาร
   
      แนะนำเว็บไซต์
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
      Facebook Ro School