??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
::โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ::
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
            ดร.นิพนธ์  เสือก้อน
     รองผู้อำนวยการ
   
     ข้อมูลโรงเรียน

     กลุ่มบริหารวิชาการ

     
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การจัดการความรู้
   
     บริการนักเรียน
     สพม. 1 กลุ่มที่ 4
    
     ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5248924
คน ตั้งแต่ November 2012
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารเรียนและห้องเรียน

   โรงเรียนวัดราชโอรส มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารเรียนและห้องเรียน กำหนดรับซองและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดราชโอรส

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทราบ

   ด้วยโรงเรียนวัดราชโอรสกำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 และวันเวลาที่นักเรียนต้องมาโรงเรียนหลังสอบ จึงขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3               สอบวันที่ 15,18 และ 22 กันยายน 2557
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6               สอบวันที่ 16,17 และ 19 กันยายน 2557
   ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557
   สอบแก้ตัว  ครั้งที่1                    วันที่ 7-9 ตุลาคม 2557
   ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1   วันที่ 10 ตุลาคม 2557
   ตรวจเครื่องแต่งกาย                   วันที่ 29 ตุลาคม 2557   
   เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   วันที่ 30 ตุลาคม 2557


ประชุมผู้ปกครอง


รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ ชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวิสาขบูชา ประจำปี 2557


รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

 นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์ ได้รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในรายการ NANMEE Fine Ort Awards ครั้งที่ 8      องค์อุปถัมภ์
   
             พระธรรมกิตติวงศ์
      เว็บไซต์ของคุณครู
    
      งานระบบสารสนเทศ
    
    
    

     
  
      กิจกรรมโรงเรียน
    

     

     
      กลุ่มงานของโรงเรียน
- งานแนะแนว
      ราชโอรสสาร
   
      แนะนำเว็บไซต์
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
      Facebook Ro School