??????? ??????????? ???????? ?????????? ??????
::โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับ::
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
            ดร.นิพนธ์  เสือก้อน
     รองผู้อำนวยการ
   
     ข้อมูลโรงเรียน

     กลุ่มบริหารวิชาการ

     
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
     การจัดการความรู้
   
     บริการนักเรียน
     สพม. 1 กลุ่มที่ 4
    
     ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 159 บุคคลทั่วไป และ 12 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
     ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
4063571
คน ตั้งแต่ November 2012
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง เรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน

  ตามที่ งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนให้กับนักเรียนแล้วนั้น งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทำการสรุปผลแบบสำรวจตวามคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 1,899 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของนักเรียนทั้งหมดจำนวน 2,713 คน สรุปผลดังนี้

ดูรายละเอียด.....


สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง

โรงเรียนวัดราชโอรส มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง

กำหนดรับซองและยื่นซองราคา ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2557 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2557 เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียด.........


รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัณญะ ชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวิสาขบูชา ประจำปี 2557


รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

 นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์ ได้รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในรายการ NANMEE Fine Ort Awards ครั้งที่ 8      องค์อุปถัมภ์
   
             พระธรรมกิตติวงศ์
      เว็บไซต์ของคุณครู
    
      งานระบบสารสนเทศ
    
    
    

     
  
      กิจกรรมโรงเรียน
    

     

     
      กลุ่มงานของโรงเรียน
- งานแนะแนว
      ราชโอรสสาร
   
      แนะนำเว็บไซต์
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
        Powered by PHP-Nuke
      Facebook Ro School