มอบสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน พร้อมเงินทุนเปิดบัญชีแก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานมอบสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน พร้อมเงินทุนเปิดบัญชีแก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 21 กรกฎาคม 2562

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

โรงเรียนวัดราชโอรส โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Read more

แห่เทียนพรรษาพระราชทาน 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ถวายวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร วัดนางนองวรวิหาร และวัดศาลาครืน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน และชุมชนอย่างดีเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

Read more

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส โดยเพจ 123คนดีมีน้ำใจLive

Read more

การแข่งขันกลองยาวประเพณี 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการแข่งขันกลองยาวประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย และใช้ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปีในวันที่ 12 ก.ค. 62

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress