งานแสดงนิทรรศการ”สร้างเด็กไทย 4.0″

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าทางเข้าร่วมงานแลกเปลื่ยนเรียนรู้ งานแสดงนิทรรศการ”สร้างเด็กไทย 4.0 ” การศึกษาไร้พรมแดน งานวันครู 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ

Read more

ค่ายคุณธรรม พัฒนาจิต ชั้นม.4

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ณ สวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย4

Read more

แนะแนวโรงเรียนจินดาศึกษา

นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมทีมงานแนะแนวครูปิง ครูปอ และครูกวางเดินทางไปแนะนำแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกโรงเรียนศึกษาต่อให้นักเรียน ป.6/1 และป.6/2 พร้อมด้วยพี่ออมสิน ศิษย์เก่าคนเก่ง ผู้ได้รับทุนการศึกษาฟรี 3 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดราชโอรส ห้อง EIC ที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆ ให้น้องๆโรงเรียนจินดามณีรับฟัง

Read more

พิธีบูชาครู พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีบูชาครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และเพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร และคณะครู

Read more

ประชุมผู้ปกครอง กลางภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมผู้ปกครองกลางภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ได้รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผลงานนักเรียน โครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำลังดำเนินการ และรับทราบผลการเรียนของบุตรหลาน

Read more

รับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสเป็นประธานมอบเกียติบัตร ให้กับนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ

Read more

นิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสได้จัดนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากเขตบริการของโรงเรียนวัดราชโอรสมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Read more

ต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่ นายณฐพรรษ พู่พวง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีต้อนรับ นายณฐพรรษ พู่พวง ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส โดยมีผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

infographic ผลงานกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

infographic ผลงานกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต สพม.1 ครั้งที่ 68 ปรการศึกษา 2561 ได้รับเหรียญทองชนะเลิศอับดับ 1 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress