การจัดแสดง และนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามนโยบายของ ก.ค.ศ. โดยในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยจัดแสดงและนำเสนอผลงานจำนวน 2 ท่าน ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานด้วย

Read more

รับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆรับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 จากนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

รับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1 จากนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีวันที่ 2 และพิธีปิด

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดราชโอรส “ราชโอรสเกมส์ 2018” วันสุดท้าย และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราชโอรส เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
เครดิตภาพ ครูศุภลักษณ์ สาธิตนาถ
เครดิตภาพ ครูอภิมุข จิตรพงษ์

Read more
emirdağ escort acıpayam escort adana escort adana escort merzifon masaj salonu adana masaj salonu merzifon masaj salonu çankaya masaj salonu seyhan masaj salonu adana masaj salonu adapazarı masaj salonu adapazarı escort

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress