กิจกรรมจับสลากแลกเปลื่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส นำโดยคุณครูอดุลย์ สุทธิแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระจัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลื่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความสุกสนานและมีความสุข ณ ห้องพักครูหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์”

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งเวลา 08.00-16.00 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ได้รับความกรุณาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี แสดงพระธรรมเทศนาและรับบาตรจากคณะผู้บริหาร ผู้แทนองค์กร และนักเรียน

Read more

เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่จากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราชโอรส เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่จากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

Read more

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับระดับชาติ

ตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแข่งร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับระดับชาติครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลเพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จักได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

Read more

Merry X’mas 2018

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม “Merry X’mas 2018” เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการแสดงออก พร้อมทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่เป็นสากล โดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Read more

ค่ายยุวชน คนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม “ค่ายยุวชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ โดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมมะกิตติวงศ์

Read more

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนวัดราชโอรส

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress