นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 – 5 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ จัดโดยบริษัท บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 48