ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กชายพรภวิษย์ พรรณะ
2. เด็กหญิงจิราภา สายสำลี
3. เด็กหญิงสุชาดา วิณะรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร บุตรพรม

Read more

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดราชโอรสส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม 1
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Read more

วิดีโอ “งานกฐินหลวง” ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารอรับเสด็จ ขอขอบพระคุณภาพภายในพระอุโบสถจาก วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Read more

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายสุทริภัทร งามจิตต์ตรอง นักเรียนชั้น ม.6/2

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายสุทริภัทร งามจิตต์ตรอง นักเรียนชั้น ม.6/2 โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 20

Read more

กฐินหลวง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารอรับเสด็จ ขอขอบพระคุณภาพภายในพระอุโบสถจาก วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Read more

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

Read more

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2561 นายบุญชู กล้าแข็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ต้อนรับข้าราชการครูใหม่และ นศ. ฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสให้เกียรติกล่าวต้อนรับข้าราชการครูใหม่ที่บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนวัดราชโอรส และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถาบันต่าง ๆ โดยมีข้าราชการครูใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) คุณครูลักขณา เกื้อแก้ว กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
2) คุณครูอัสนี สมิทธิชัยนนท์ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
3) คุณครูจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Read more

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ม.5-ม.6 โรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2561
(ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนวัดราชโอรสและสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress