กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด โดยผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอ่านสาส์นจากกระทรวงศึกษาธิการ มีการแสดง Cover Dance การแสดงละครที่สื่อถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และการตอบปัญหาชิงรางวัล

Read more

การแข่งขัน “ประกวดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี”

การแข่งขัน “ประกวดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี”

Read more

การแข่งขันประกอบอาหาร “ส้มตำรสชาติดี ลีลาเด็ด”

การแข่งขันประกอบอาหาร “ส้มตำรสชาติดี ลีลาเด็ด”

Read more

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับนักเรียนโดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงดาวคะนองมาให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more

พิธีสดุดีบรมครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์ (วันสุนทรภู่)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีสดุดีบรมครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์ (วันสุนทรภู่) ขึ้นโดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดราชโอรสเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้ารับชมการนำเสนอและการแสดงผลงาน ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

STEM DAY ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม STEM DAY ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสนำโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี

Read more

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT วันที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

Read more

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคมฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress