แจ้งนักเรียนรับประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งนักเรียนรับประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยแต่งกายในชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
1. ด.ช. พิตตินนท์ วัฒนพัทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น
2. นายภาสวุฒิ พยุงวีระน้อย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ปลาย
3. นางสาวปาริฉัตร แสวงบุญ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
4. นางสาวลลิตา สุขธรรมรัตน์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress