ศิษย์เก่าคนเก่ง เรืออากาศตรีหญิงมนสินี ชูสุวรรณ คืนสู่รั้วฟ้า – เหลือง

โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าคนเก่ง เรืออากาศตรีหญิงมนสินี ชูสุวรรณ คืนสู่รั้วฟ้า – เหลือง โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของเราได้ขึ้นแนะนำตัวต่อน้อง ๆ ที่เวทีหน้าเสาธง พร้อมแนะแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ตรง

Read more

รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์”

โรงเรียนวัดราชโอรสโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์” ให้กับตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more