ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพศิลปะ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพศิลปะ Arted Gift Dot: Arted Gift Fair 2019 จัดโดยคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อริสา พลนาค โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

ผลงานของนักเรียนม.1 ที่เลือกเรียนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การกัดลายกระจก”

สรุปผลงานของนักเรียนม.1ที่เลือกเรียนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การกัดลายกระจก” กับคุณครูมนัส ประเสริฐสวัสดิ์  ส่งครูตรวจเสร็จแล้วให้นำกลับบ้านไปอวดพ่อแม่ได้..

Read more

การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ เพื่อให้กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่นักเรียนตัวแทน

Read more

รับมอบเกียติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสเป็นประธานมอบเกียติบัตร ให้กับนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวสกุณา กิตติธนาชัย และนางสาวฟาริดา พงษ์สมศักดิ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยระบบ TCAS รอบที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนา

Read more

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับระดับชาติ

ตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแข่งร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับระดับชาติครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม

Read more

โรงเรียนวัดราชโอรสขอแสดงความยินดีกับลูกๆราชโอรสที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดราชโอรสขอแสดงความยินดีกับลูกๆราชโอรสที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษา 2560

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับมัธยมศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับมัธยมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ

Read more

ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
2. เด็กชายธรรมสรณ์  ฉัตรชยานุสรณ์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสุณัฏฐา  อยู่เจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress