นักเรียนชั้น ม.3/1 ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 3)

นักเรียนชั้น ม.3/1 ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 3)
– S.E.A. aquarium
– Sentosa’s Merlion
– Universal studio Singapore

Read more

ห้องเรียนพิเศษ EIC เข้าทำกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้และเข้าเรียนในชั้นเรียน สถาบันสอนภาษา The YPLS School of Leaning

นักเรียนชั้น ม.3/2 ห้องเรียนพิเศษ EIC โรงเรียนวัดราชโฮรสเข้าทำกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้และเข้าเรียนในชั้นเรียน  สถาบันสอนภาษา The YPLS School of Leaning ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.3/1 ร่วมโครงการกิจกรรมงานเปิดบ้าน Open House สจล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.3/1 โครงการกิจกรรมงานเปิดบ้าน Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. KMITL 

Read more

ค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตระดับชั้น ม.1 รุ่น 3 ประจำปี 2562

ค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตระดับชั้น ม.1/3,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/8 รุ่น 3 ประจำปี 2562

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สาวิตรี – สอบได้คะแนน 83 คะแนน จาก 100 คะแนน ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สาวิตรี – นักเรียนชั้นม. 2/3 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ได้คะแนน 83 คะแนน จาก 100 คะแนน ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) ครั้งที่ 16 รอบเจียระไนเพชร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศรินทร์

Read more

ขอแสดงความยินดี เด็กชายกฤติภูมิ สุดแสวง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอแสดงความยินดีเด็กชายกฤติภูมิ สุดแสวง นักเรียนชั้น ม.2/14ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม ครูอรรถพล บัวทอง

Read more

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส ประกาศผลการแข่งขันทักษะภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศรินทร์

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress