ภาพบรรยายกาศปัจฉิมเมื่อวันวาน “ที่นี่คือราชโอรส”

ภาพบรรยายกาศปัจฉิมเมื่อวันวาน “ที่นี่คือราชโอรส”
เครดิตภาพ เพจ Youusgallery

Read more

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นม.1 วันที่ 1

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี

Read more

ผลงานของนักเรียนม.1 ที่เลือกเรียนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การกัดลายกระจก”

สรุปผลงานของนักเรียนม.1ที่เลือกเรียนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การกัดลายกระจก” กับคุณครูมนัส ประเสริฐสวัสดิ์  ส่งครูตรวจเสร็จแล้วให้นำกลับบ้านไปอวดพ่อแม่ได้..

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1/1 เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาควิชาต่างๆ จัดให้ อาทิเช่น การทำผ้ามัดย้อม คัพเค้ก จากภาควิชาเคมี ส่องเซลล์ จากภาควิชาจุลชีวะ เป็นต้น

Read more

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้ารับการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2562

Read more

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ

Read more

ค่ายยุวชน คนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม “ค่ายยุวชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ โดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมมะกิตติวงศ์

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น CIC ชั้นม.1/3,2/3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น CIC ชั้นม.1/3 และ ม.2/3 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress