กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

มอบสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน พร้อมเงินทุนเปิดบัญชีแก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานมอบสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน พร้อมเงินทุนเปิดบัญชีแก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

แห่เทียนพรรษาพระราชทาน 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ถวายวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร วัดนางนองวรวิหาร และวัดศาลาครืน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน และชุมชนอย่างดีเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

Read more

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส โดยเพจ 123คนดีมีน้ำใจLive

Read more

การแข่งขันกลองยาวประเพณี 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการแข่งขันกลองยาวประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย และใช้ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปีในวันที่ 12 ก.ค. 62

Read more

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.4/1

นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนวัดราชโอรส มาทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562

Read more

อบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต

อบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress