กิจกรรมนักเรียน

เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน

กิจกรรม IBM STEM

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมกิจกรรม IBM STEM ณ ห้องประชุมราชโมลี

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นม.1 วันที่ 1

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี

ผลงานของนักเรียนม.1 ที่เลือกเรียนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การกัดลายกระจก”

สรุปผลงานของนักเรียนม.1ที่เลือกเรียนชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การกัดลายกระจก” กับคุณครูมนัส ประเสริฐสวัสดิ์  ส่งครูตรวจเสร็จแล้วให้นำกลับบ้านไปอวดพ่อแม่ได้..

เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1/1 เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาควิชาต่างๆ จัดให้ อาทิเช่น การทำผ้ามัดย้อม คัพเค้ก จากภาควิชาเคมี ส่องเซลล์ จากภาควิชาจุลชีวะ เป็นต้น

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้ารับการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2562

1 2 3 4 5 6