ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด​ ConTHAIporary Show โครงการ​ EDU ART &​ CULTURE​ FESTIVAL ครั้งที่​ 2

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการประกวด​ ConTHAIporary Show โครงการ​ EDU ART &​ CULTURE​ FESTIVAL ครั้งที่​ 2 ณ คณะครุศาสตร์​ จุฬา​ลงกรณ์​มหาวิทยาลัย แสดงเรื่องนางศกุนตลา ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและคำสาป ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

Read more

นักเรียนชั้น ม.3/1 ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 3)

นักเรียนชั้น ม.3/1 ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 3)
– S.E.A. aquarium
– Sentosa’s Merlion
– Universal studio Singapore

Read more

ห้องเรียนพิเศษ EIC เข้าทำกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้และเข้าเรียนในชั้นเรียน สถาบันสอนภาษา The YPLS School of Leaning

นักเรียนชั้น ม.3/2 ห้องเรียนพิเศษ EIC โรงเรียนวัดราชโฮรสเข้าทำกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้และเข้าเรียนในชั้นเรียน  สถาบันสอนภาษา The YPLS School of Leaning ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more

การประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ” รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ” ณ หอประชุม ธรรมกิตติวงศ์

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 2)

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 2)

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIC 3/2ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIC 3/2 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562

Read more

อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 – 5 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ จัดโดยบริษัท บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Read more

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานให้ครูและบุคลากรได้รับทราบ พร้อมเสนอจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานที่ผ่านมา นำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress