พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 21 กรกฎาคม 2562

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

โรงเรียนวัดราชโอรส โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร

Read more

แห่เทียนพรรษาพระราชทาน 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ถวายวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร วัดนางนองวรวิหาร และวัดศาลาครืน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน และชุมชนอย่างดีเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

Read more

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส โดยเพจ 123คนดีมีน้ำใจLive

Read more

การแข่งขันกลองยาวประเพณี 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการแข่งขันกลองยาวประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย และใช้ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปีในวันที่ 12 ก.ค. 62

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อนำถวายวัดนางนองวรวิหาร วัดหนังวรวิหาร และวัดศาลาครืนในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 2562) ได้รับความกรุณาจากพระราชธรรมเวที เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีด้วย

Read more

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คณะ ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

Read more

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพม.1 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน 

โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมรับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียน

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress