กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ในกิจกรรมมีการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย การประกวดนางนพมาศ และการแสดงรำวงมาตรฐาน หลังเสร็จกิจกรรม คณะครูและนักเรียนร่วมกันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียน

Read more

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาภายใน และ R.O. FunRun Mini Marathon 2018

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาภายใน และ R.O. FunRun Mini Marathon 2018 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และนับเป็นวันเริ่มต้นกิจกรรมกีฬาภายในอย่างเป็นทางการ

Read more

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR Seeding The Future มอบ “ถังขยะแลกยิ้ม” ให้แก่โรงเรียนวัดราชโอรส

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR Seeding The Future มอบ “ถังขยะแลกยิ้ม” ให้แก่โรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 20 ชุด เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน รับมอบจากคณะผู้แทน PTTOR

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ประเภทกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ประเภทกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขัน “กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรวมรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

Read more

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 และแจ้งกิจกรรม ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงกัญญาภัค    เครือแก้ว
2. เด็กหญิงแพรทอง    เอื้อยสันเทีย
3. เด็กชายนราธิป    ฉาบครบุรี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสิริเพ็ญ    ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา    ดีมี

Read more

โครงการโรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรส ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น เดินทางเข้าเยี่ยมชมการแสดงผลงานนักเรียน และประเมินโครงการโรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กชายพรภวิษย์ พรรณะ
2. เด็กหญิงจิราภา สายสำลี
3. เด็กหญิงสุชาดา วิณะรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร บุตรพรม

Read more

วิดีโอ “งานกฐินหลวง” ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารอรับเสด็จ ขอขอบพระคุณภาพภายในพระอุโบสถจาก วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Read more

กฐินหลวง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารอรับเสด็จ ขอขอบพระคุณภาพภายในพระอุโบสถจาก วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Read more
emirdağ escort acıpayam escort adana escort adana escort merzifon masaj salonu adana masaj salonu merzifon masaj salonu çankaya masaj salonu seyhan masaj salonu adana masaj salonu adapazarı masaj salonu adapazarı escort

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress