การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ เพื่อให้กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่นักเรียนตัวแทน

Read more

ตรุษจีนปีหมูทอง2019

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2019 เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรมมีการแสดงละคร การเต้น Cover Dance และตอบปัญหาชิงรางวัล

Read more

คุมสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดราชโอรสนำโดยท่านรองผู้อำนวยการณฐพรรษ พู่พวง และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบโอเน็ต ณ โรงเรียนศึกษานารี

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1/1 เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาควิชาต่างๆ จัดให้ อาทิเช่น การทำผ้ามัดย้อม คัพเค้ก จากภาควิชาเคมี ส่องเซลล์ จากภาควิชาจุลชีวะ เป็นต้น

Read more

กิจกรรมคนดีศรี ร.อ. ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และได้รับคัดเลือกเป็นคนดี ศรี ร.อ. ของห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยนายณฐพรรษ พู่พวง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นประธานเปิดพิธี มอบเกียรติบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน

Read more

เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สพม.1

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดราชโอรส เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการ สพม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Read more

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย ในกรณีเกิดอัคคีภัย ในอาคารธรรมุเทศาจารย์และราชโมลี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน

Read more

อบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายณฐพรรษ พู่พวง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ ณ โรงเรียนศึกษานารี

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress