ข่าวสาร/กิจกรรมโรงเรียน

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานให้ครูและบุคลากรได้รับทราบ พร้อมเสนอจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานที่ผ่านมา นำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

พิธีมุทิตาคารวะข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 (ช่วงค่ำ)

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีมุทิตาคารวะข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ และมีพิธีแสดงมุทิตาคารวะในช่วงเย็น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
1. ด.ช. พิตตินนท์ วัฒนพัทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น
2. นายภาสวุฒิ พยุงวีระน้อย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ปลาย
3. นางสาวปาริฉัตร แสวงบุญ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
4. นางสาวลลิตา สุขธรรมรัตน์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

พิธีมุทิตาคารวะข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ (ช่วงเช้า)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีมุทิตาคารวะข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ และมีพิธีแสดงมุทิตาคารวะในช่วงเย็น

โรงเรียนวัดเจ้ามูลเข้าศึกษาดูงานประกันภายนอกสมศ รอบ 4

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสนำโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ รอบ 4 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคมเป็นผู้ให้ความรู้ ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประเทศไทย 4.0 โดยมี อ.บัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพฑูรย์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ 

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอังกูล เกียรติรุ่งฤทธิ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอังกูล เกียรติรุ่งฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน  ณ วัดนางนอง วรวิหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา มิติวัฒนธรรมอาเซียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา มิติวัฒนธรรมอาเซียนระดับชาติ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
รายชื่อนักเรียนที่เเข่งขัน
1. เด็กชายธีรพล เสถียรวรวงศ์ ม.2/14
2. เด็กชายธีรพงศ์ สุขเกษม ม.2/14
ครูผู้ควบคุม
ครูไพรวรรณ์ ดาลัย
ครูสุภชัย ปิ่นมณี

1 2 3 4 29