อบรมค่ายคุณธรรม Ro Day Camp ระดับชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรม อบรมค่ายคุณธรรม Ro Day Camp ระดับชั้น ม.3 โดยมีนางฆฏนาวดี มะหะเลา ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

การอบรม “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้ารับการอบรมเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม กล่าวถวาย พระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิยาคมเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวัดราชโอรส

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน แนวทางการบริหาร การดำเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร แจ่มผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร แจ่มผล ม .5/1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Read more

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 21 กรกฎาคม 2562

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

โรงเรียนวัดราชโอรส โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร

Read more

แห่เทียนพรรษาพระราชทาน 62

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ถวายวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร วัดนางนองวรวิหาร และวัดศาลาครืน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน และชุมชนอย่างดีเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

Read more

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส

Live..สด!! บรรยากาศการแห่เทียนเข้าพรรษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส โดยเพจ 123คนดีมีน้ำใจLive

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress