พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ภาพบรรยายกาศปัจฉิมเมื่อวันวาน “ที่นี่คือราชโอรส”

ภาพบรรยายกาศปัจฉิมเมื่อวันวาน “ที่นี่คือราชโอรส”
เครดิตภาพ เพจ Youusgallery

Read more

กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธาน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และมีการรับประทานอาหารร่มกัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีในองค์กร

Read more

พิธีเปิดงานประจำปีวัดราชโอรสารามฯ 2562

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ครูเก่า ศิษย์เก่า ตลอดจนศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีด้วย

Read more

กิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ R.O. Summer Camp 2019

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ R.O. Summer Camp 2019 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทยา และโรงเรียนวิชัยวิทยา

Read more

รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนวัดราชโอรสรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress