การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 4 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน CIC โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read more

คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Quiz งาน Creation Innovation Exhibition SKT 2019

ขอแสดงความยินดีกับ • ด.ญ.ธมญวรรณ วัฒนสุภิญโญ ม.3/2 • ด.ช.ธนนันท์ ศรีวารีรัตน์ ม.3/2 นักเรียนจากห้องเรียนพิเศษ EIC โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Quiz งาน Creation Innovation Exhibition SKT 2019 ณ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนวัดราชโอรสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนโรงเรียนวัดราชโอรสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และย่านเยาวราช

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัล การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัล การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 2562 โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร แข่งขันทักษะภายใน 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แข่งขันทักษะภายใน 2562 โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง

Read more

สรุปผลการแข่งขันทักษะภายใน 2562

สรุปผลการแข่งขันทักษะภายใน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

การแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน小导游比赛

บรรยากาศการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน小导游比赛 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย วันที่ 13 สิงหาคม 2562

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress