อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์

เมื่อระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 – 5 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding Language และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ จัดโดยบริษัท บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กล่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ให้การต้อนรับคณะครูผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ รอบ 4 ทางด้านเทคโนโลยี โดยทางกลุ่มงานเทคโนโลยีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ google classroom เข้ามาจัดการเรียนการสอน การสร้างดูแลระบบเครือข่าย การสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการศึกษา และการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนในรูปแบบใหม่เพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศ

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา มิติวัฒนธรรมอาเซียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา มิติวัฒนธรรมอาเซียนระดับชาติ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
รายชื่อนักเรียนที่เเข่งขัน
1. เด็กชายธีรพล เสถียรวรวงศ์ ม.2/14
2. เด็กชายธีรพงศ์ สุขเกษม ม.2/14
ครูผู้ควบคุม
ครูไพรวรรณ์ ดาลัย
ครูสุภชัย ปิ่นมณี

Read more

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส จัดโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน (English Development Workshop for Classroom Management) ตั้งแต่วันที่ 10-26 กันยายน 2562 แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ต่อไปนี้
1. English for Classroom Management
2. Useful Expression for Shopping in English
3. English for Communication during Travel and Holidays

Read more

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 4 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน CIC โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read more

คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมไพทอนและการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ IOT ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Quiz งาน Creation Innovation Exhibition SKT 2019

ขอแสดงความยินดีกับ • ด.ญ.ธมญวรรณ วัฒนสุภิญโญ ม.3/2 • ด.ช.ธนนันท์ ศรีวารีรัตน์ ม.3/2 นักเรียนจากห้องเรียนพิเศษ EIC โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Quiz งาน Creation Innovation Exhibition SKT 2019 ณ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress