แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เครดิตเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

เทศกาลทานาบาตะ 2019

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในกิจกรรมมีการเขียนคำอธิษฐานตามธรรมเนียมญี่ปุ่น การแสดงละครสองภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น) การเต้นประกอบเพลง และการตอบคำถามชิงรางวัล

Read more

อบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต

อบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต

Read more

การแข่งขัน “ประกวดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี”

การแข่งขัน “ประกวดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี”

Read more

การแข่งขันประกอบอาหาร “ส้มตำรสชาติดี ลีลาเด็ด”

การแข่งขันประกอบอาหาร “ส้มตำรสชาติดี ลีลาเด็ด”

Read more

พิธีสดุดีบรมครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์ (วันสุนทรภู่)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีสดุดีบรมครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์ (วันสุนทรภู่) ขึ้นโดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

STEM DAY ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม STEM DAY ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT วันที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

Read more

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสมถรรนะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ICT (Google Classroom)ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคมฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress