การแข่งขันชิงแชมป์ A-Math

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดการแข่งขันชิงแชมป์ A-Math ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ปี 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี2562

Read more

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562

Read more

แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร แจ่มผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร แจ่มผล ม .5/1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Read more

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เครดิตเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แนวทางการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค 1/2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

เทศกาลทานาบาตะ 2019

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในกิจกรรมมีการเขียนคำอธิษฐานตามธรรมเนียมญี่ปุ่น การแสดงละครสองภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น) การเต้นประกอบเพลง และการตอบคำถามชิงรางวัล

Read more

อบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต

อบรมเครือข่ายแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต

Read more

การแข่งขัน “ประกวดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี”

การแข่งขัน “ประกวดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี”

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress