ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

1 2 3