สรุปผลรายการชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน

สรุปรายการชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 โรงเรียนวัดราชโอรสงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Read more

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชโอรส

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Read more

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

คณะกรรมการตรวจเครื่องแต่งกายและจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2/2561 และสถานที่จ่ายเงิน

คณะกรรมการตรวจเครื่องแต่งกายและจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และสถานที่จ่ายเงินให้กับนักเรียน 

*กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการตรวจเครื่องแต่งกายโรงเรียนไม่อนุญาตให้รับเงินเรียนฟรีฯจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องประกวดราคาจ้างนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องประกวดราคาจ้างนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress