ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 102 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 102 เครื่อง

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร์

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ห้องGifted

ประกาศโรงเรียน เรื่อ

Read more

การรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) โรงเรียนวัดราชโอรสประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่การรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) โรงเรียนวัดราชโอรสประจำปีการศึกษา 2561

Read more

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ม.2,3,5,6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในอาทิตย์วันที่ 9 มิถุนายน 2562

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศ ประกวดร

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress