ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

https://drive.google

Read more

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนวัดราชโอรส

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนวัดราชโอรส

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

Read more

รายชื่อสอบผู้เข้าสอบนักธรรมศึกษา ห้องสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2561

รายชื่อสอบผู้เข้าสอบนักธรรมศึกษา ห้องสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2561

Read more

กำหนดการรับสมัครและใบสมัครเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครและใบสมัครเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562

Read more

เส้นทางที่จะใช้ในการแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ในวันพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน และ R.O. Funrun Mini Marathon 2018 ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายนนี้

เส้นทางที่จะใช้ในการแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ในวันพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน และ R.O. Funrun Mini Marathon 2018 ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายนนี้

Read more

สรุปผลรายการชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน

สรุปรายการชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 โรงเรียนวัดราชโอรสงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไปแข่งขันต่อระดับภาค 13 รายการ

Read more

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชโอรส

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress