กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมให้กับบุคลากรเรื่อง “ระเบียบวินัยข้าราชการครู”

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมให้กับบุคลากรโรงเรียนเรื่อง “ระเบียบวินัยข้าราชการครู”  โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และได้เชิญนายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

[envira-gallery id=”1067″]

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress