แนะนำข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชโอรสบรรจุใหม่ 3 ท่าน

นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายอัสนี สมิทชัยนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress