หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ม.5-ม.6 โรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

[envira-gallery id=”1176″]