ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กหญิงวราวรรณ    ภูมิไสย
2. เด็กหญิงอิษฎาอร    พวงมาลา
3. เด็กหญิงปนัดดา    วงศ์กำแพงแก้ว
4. เด็กหญิงพรชิตา    พรมโชติ
5. เด็กหญิงรินรดา    อาจเอี่ยม
6. เด็กหญิงอรัญญา    ทับทอง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางลักษ์ธเนตร    สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์    ชัยนิชยกุล
3. นายอัสนี    สมิทธิชัยนนท์

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress