กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงรินรดา  ยอดไม้ 

ผู้ฝึกสอน ครูธวัชชัย  เค้ามูล

2.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์

ผู้ฝึกสอน ครูจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร

3.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวกนกวรรณ  สุขบรรเทิง

ผู้ฝึกสอน ครูจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร

4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา

ผู้ฝึกสอน ครูสุรนนท์  คงกระจง

emirdağ escort acıpayam escort adana escort adana escort merzifon masaj salonu adana masaj salonu merzifon masaj salonu çankaya masaj salonu seyhan masaj salonu adana masaj salonu adapazarı masaj salonu adapazarı escort

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress