กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงรินรดา  ยอดไม้ 

ผู้ฝึกสอน ครูธวัชชัย  เค้ามูล

2.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์

ผู้ฝึกสอน ครูจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร

3.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวกนกวรรณ  สุขบรรเทิง

ผู้ฝึกสอน ครูจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร

4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา

ผู้ฝึกสอน ครูสุรนนท์  คงกระจง

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress