การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับมัธยมศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับมัธยมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากสุนทรพจน์ภาษาไทย และคว้า 3 เหรียญทอง จากสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ต้น เหรียญเงิน อันดับ 7 เด็กชายกฤติภูมิ สุดแสวง เหรียญทองแดง อันดับ 13 เด็กหญิงพิชญ์สินีย์ ธัญธารีย์ ม.ปลาย เหรียญทอง อันดับ 2 นางสาวศศิธร แจ่มผล เหรียญทองแดง อันดับ 9 นางสาวอารียา ประยงค์อุทัย การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เหรียญทอง อันดับ 1 เด็กชายธนนันท์ ศรีวารีรัตน์ เหรียญทอง อันดับ 2 เด็กชายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ เหรียญทอง อันดับ 4 เด็กชายธนวรรธน์ จันทรเวโรจน์

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress