แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่

นางสาวกาญจนา อรอินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวรัชฎาพร หาญมโน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชนัญชิดา ทองมูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัชรี บุตรพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวิศรุต ช่วยดำรงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress