นิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสได้จัดนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากเขตบริการของโรงเรียนวัดราชโอรสมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

>>อัลบั้มภาพกิจกรรม1<<

>>อัลบั้มภาพกิจกรรม2<<

>>อัลบั้มภาพกิจกรรม3<<

>>อัลบัมภาพกิจกรรม Google Photo ภาพเต็มไม่ย่อ<<