พิธีบูชาครู พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีบูชาครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และเพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร และคณะครู

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress